Szczegóły aktualności

Dwie gminy, dwie ekspertyzy i jedna sprawa, czyli miejscowy plan zagospodarowania
2014.11.07

Poprosiliśmy Gminę Czerwonak oraz Gminę Swarzędz o udostępnienie ekspertyz dotyczących spornego planu zagospodarowania terenu inwestycji. Gmina Czerwonak zleciła taką ekspertyzę ponad dwa lata temu. Gmina Swarzędz pół roku temu, gdy na wokandę w WSA trafiła skarga mająca na celu unieważnienie planu zagospodarowania uchwalonego przez Swarzędz w 2001 roku. Burmistrz Swarzędza pani Tomicka uznała, że udostępnienie dokumentów jest dla urzędu sprawą zbyt skomplikowaną i złożoną i urząd potrzebuje na to, aż 2 miesiące. Przypomnijmy, że decyzję o braku konieczności wykonania raportu środowiskowego dotyczącego hali magazynowej dla firmy Bros urząd potrafił wydać w terminie kilku dni od otrzymania opinii sanitarnej oraz opinii z RDOŚ. Teraz skserowanie dokumentów i przygotowanie kilku zdań odpowiedzi okazało się dla urzędu kierowanego przez panią Tomicką zbyt złożone, aby wykonać to w standardowym terminie 14 dni. Brak słów, w szczególności, że Stowarzyszenie LEN otrzymało ekspertyzę podczas rozprawy w WSA. Czerwonak dokumentację udostępnił.

Są dwa elementy, które zwracają naszą uwagę. Otóż po pierwsze - autorem ekspertyzy dla Swarzędza jest profesor, który był współautorem ekspertyzy dla Czerwonaka. Czy wystąpił konflikt interesów? Hmmm, nie wiemy. Do rozważenia z punktu widzenia art. 8 i art. 19 i kolejne Kodeksu Etyki Radców Prawnych. Po drugie, gmina Czerwonak podpisała umowę, której przedmiotem i celem było zbadanie prawidłowości procesu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującego działki, na których obecnie trwa inwestycja firmy Bros, a jednocześnie w przypadku stwierdzenia w/w nieprawidłowości Wykonawca zobowiązał się również do sporządzenia wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skoro sporządzona opinia wskazała na nieprawidłowości, należy zadać pytanie – dlaczego dwa lata temu przedmiotowy wniosek nie został przez Wykonawcę przygotowany i złożony przez gminę? Dlaczego gmina zdecydowała się na taki ruch dopiero po uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały zobowiązującej Wójta do takiego działania? Dyskusja na ten temat miała miejsce podczas sesji Rady Gminy Czerwonak. Wypowiedzieli się kolejno prowadzący obrady, wójt gminy, radny gminy oraz zastępca wójta. Całą sesję można odsłuchać z publicznie dostępnych na stronie gminy nagrań sesyjnych. Dla ułatwienia ściągnęliśmy ten zapis – dostępny tutajTrzymamy pana Wójta Poznańskiego za złożone na sesji słowo, że procedurę skargową doprowadzi skutecznie do finału.

Poniżej umieszczamy treść złożonych wniosków oraz odpowiedzi, w linku znajduje się natomiast dokumentacja, którą Stowarzyszenie otrzymało.

 

Treści wniosków i udzielonych odpowiedzi:

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

KicinOnLine forum
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Len Kicin
Infoczerwonak