Forum


Jeżeli jesteś zarejestrowany na Forum KicinOnLine kliknij TUTAJ, aby przejść na stronę forum.

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

w związku z zadawanymi drogą mailową pytaniami skierowanymi na adres mailowy: kontakt@kicinonline.pl dotyczącymi braku możliwości dokonywania nowych rejestracji na Forum KicinOnLine.pl wyjaśniamy:

1) rejestracja na forum została wyłączona parę miesięcy temu w związku z bardzo dużą ilością tzw. pustych rejestracji, tzn. dokonywane były rejestracje prawdopodobnie przez „roboty internetowe”, które nie kończyły się odsyłaniem tzw. maili aktywacyjnych;

2) przypominamy, iż Forum KicinOnLine zostało stworzone jako forum zamknięte i przeznaczone wyłącznie dla osób, które będąc mieszkańcami okolicy planowanej inwestycji firmy Bros, chciały korzystać z forum w celu wymiany korespondencji i informacji dotyczących prowadzonych działań protestacyjnych;

3) jednym z warunków rejestracji na forum było rejestrowanie się zgodnie z szablonem nazwy: „imięnazwisko” albo „nazwiskoimię”, które miały być autentycznymi imionami i nazwiskami, a dane logowania nie powinny być udostępniane osobom trzecim (tzw. odpowiedzialność tajemnicy korespondencji). Była to wspólna decyzja osób, które zdecydowały o utworzeniu forum, a jej celem było branie odpowiedzialności „z imienia i nazwiska” za treść zamieszczanych na forum postów;

4) warunkami rejestracji i korzystania z forum było przesłanie przez osobę, która chciała się zarejestrować, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o możliwej formie pomocy w prowadzonych działaniach.

 

W związku z ilością zadanych ostatnio pytań dotyczących możliwości rejestracji informujemy, iż zmieniamy decyzję, co oznacza przywrócenie możliwości dokonywania rejestracji, jednakże w zmieniony nieco sposób. Otóż, aby dokonać rejestracji, prosimy o wysłanie maila na adres: kontakt@kicinonline.pl z prośbą o rejestrację, zgodnie z poniższą, lecz uzupełnioną treścią:

„Zwracam się z prośbą o dokonanie rejestracji na Forum KicinOnLine pod nazwą: ………………………

(nazwa musi być zgodna z szablonem „imięnazwisko”, bądź „nazwiskoimię” - wskazane „ImięNazwisko”, bądź „NazwiskoImię” - ważne: bez spacji, bez znaków interpunkcyjnych, bez polskich liter, istotne wielkie/małe litery)

Zaświadczam, iż reprezentuję/mieszkam/posiadam działkę w Kicinie/Janikowie/Klinach/………………. położoną przy ulicy ……………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym oraz przekazywanych podczas korespondencji z Adminem Forum KicinOnLine dla potrzeb niezbędnych do działalności i prowadzenia Forum KicinOnLine (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie zobowiązuję się do nieudostępniania loginu oraz hasła do forum osobom trzecim, w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi tajemnicy korespondencji, w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego oraz karnego.

Informuję, iż przy działalności protestacyjnej mieszkańców mogę pomagać w następujący sposób (do wyboru, lista otwarta): ekologia/środowisko, prawo, chemia, informatyka, media, druk, roznoszenie ulotek, …………………., itp.”

W związku z powyższym zapraszamy do dokonywania rejestracji.

Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

KicinOnLine forum
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Len Kicin
Infoczerwonak