Szczegóły aktualności

Gmina Swarzędz zamierza sfinansować za prawie 1 mln zł rozbudowę ul. Swarzędzkiej z pieniędzy podatników
2015.02.13

Z zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na Burmistrza Swarzędza (treść poniżej) dowiadujemy się, że rozbudowa ul. Swarzędzkiej zostanie sfinansowana z budżetu gminy, czyli pieniędzy mieszkańców. A nie będzie to mała kwota, bo prawie 1 mln zł. Gmina przygotowała w 2014 roku dokumentację drogową projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Swarzędzkiej w wersji planowanej po rozbudowie. Warto zwrócić uwagę, że rozbudowa planowana jest od granicy z Gminą Czerwonak (gdzie planowane byłoby wycięcie dwóch charakterystycznych, wieloletnich lip), ale wyłącznie do ul. Cichej w Janikowie. A zatem najbardziej „wąskie gardło” znajdujące się od ul. Cichej do skrzyżowania z ul. Leśną oraz dalej do ul. Asfaltowej i Ogrodniczej nie ma podlegać przebudowie. Więc planowana rozbudowa i tak byłaby częściowa. Dlaczego takie plany? Możemy się tylko domyślać. Otóż planowana długość odcinka objęta projektem wynosi 965,80 m, natomiast wymóg uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji drogowej to min. 1000 m. Monitorujemy zatem temat i nie zamierzamy odpuścić kolejnego potencjalnego obejścia przepisów.

Przypomnijmy, że sama skarga dotyczyła przewlekłego i biurokratycznego załatwiania sprawy realizacji nakazu Wojewody Wielkopolskiego polegającego dotyczącego wprowadzenia zakazu poruszania się po ul. Swarzędzkiej pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7 ton. Wojewoda wydał nakaz w sierpniu 2014 roku. Do dzisiaj władze Swarzędza nie wykonały nakazu - tabliczki jak były, tak są. Jednocześnie radni uznali skargę jako bezzasadną. Warto przypomnieć, że Starosta uważa, że sporna i obecnie funkcjonująca organizacja ruchu nie została wprowadzona.

Warto zwrócić uwagę, że decyzja w sprawie wydatkowania 900 tys. zł jest podtrzymana po grudniowym wyroku sądu administracyjnego, który – jak zresztą wskazał wiceprzewodniczący rady – może skutkować potencjalną koniecznością wypłaty inwestorowi kilkudziesięciomilionowego odszkodowania. Dla porównania - uchwalony na 2015 rok budżet gminy wynosi około 161 mln zł.


Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

KicinOnLine forum
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Len Kicin
Infoczerwonak