Szczegóły aktualności

Hurra. Kolejna wygrana w WSA. Tylko dlaczego …
2014.12.12

Rok temu, Stowarzyszenie LEN zwróciło się do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o nakazanie zmiany organizacji ruchu na ul. Swarzędzkiej tak, aby nie mogły się po niej poruszać pojazdy ciężarowe pow. 7t. Rozpoczęła się zabawa urzędu w Swarzędzu oraz Wojewody i Starosty w wysyłanie pism, wyjaśnianie, tłumaczenie, etc., czyli coś - co można nazwać wzajemnym przerzucaniem dokumentami celem wzajemnego przerzucania dokumentami. Bo przecież nie o załatwienie sprawy chodziło, no jakże. Ostatecznie Wojewoda podjął w sierpniu 2014 r. „wiekopomną decyzję”, że nakaże Swarzędzowi wprowadzić taką organizację ruchu, żeby pojazdy ciężarowe nie mogły poruszać się po ulicy Swarzędzkiej. Poprzednie władze Swarzędza nie zamierzały się podporządkować i uznały, że zamiast zapewnić bezpieczeństwo na drodze, skierują do WSA skargę na nakaz Wojewody. Lepiej pominąć milczeniem argumenty pełnomocnika Swarzędza, jakie zostały wymyślone w celu uświadomienia sądowi, że ul. Swarzędzka jest chyba najbezpieczniejszą ulicą z TIRami w powiecie, bo przecież „od czasu rozpoczęcia ruchu rzeczonych pojazdów nie doszło do żadnej kolizji drogowej z ich udziałem, nikomu też nie została wyrządzona szkoda w związku z ich ruchem”. Nic dodać, nic ująć – wzorcowa pod względem bezpieczeństwa ulica. To, że osobówki lub TIRy prawie wpadały do rowu, żeby się wzajemnie minąć, jakoś uchodziło uwadze władz Swarzędza. Dlatego my także skierowaliśmy skargę – w tym przypadku na Burmistrza Swarzędza, panią Tomicką – zgodnie z przepisami do Rady Miejskiej w Swarzędzu. Treść w załączeniu. Zbliżały się wybory, radni mieli ważniejsze tematy, dlatego na ostatniej sesji w kadencji uznali, że wydłużą termin rozpatrzenia naszej skargi, aż do 22 grudnia 2014 r. Czyli zapisali skargę w testamencie dla nowo wybranych radnych. Być może nie przewidzieli też, że wyborcy nie zaufają kolejny raz pani Tomickiej i wybiorą innego burmistrza. No ale, kto by przewidział? Sama pani Tomicka uważała, że wygra w pierwszej turze.

Dlatego z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację, że WSA skargę Swarzędza odrzucił. I to ponad miesiąc temu, bo 6 listopada 2014 r. Szkoda, że dowiedzieliśmy się o tym dopiero teraz, ale widocznie zadecydowano, że lepiej tego nie ujawniać przed wyborami. Należy jednak nie zgodzić się z tłumaczeniem prezentowanym przez byłego już zastępcę pani Tomickiej, który podkreśla, że „działania określające stanowisko gminy w sprawie zostały przeprowadzone” w 30 dniowym okresie na wprowadzenie nakazu Wojewody. Wojewoda nie żądał przecież uzyskania stanowiska gminy, lecz żądał doprowadzenia organizacji ruchu na ul. Swarzędzkiej do stanu gwarantującego bezpieczeństwo na drodze. Polecamy urzędnikom czytanie pism urzędowych ze zrozumieniem. Wojewoda „nakazał w terminie 30 dni od dnia doręczenia nakazu wprowadzić zmianę organizacji ruchu na ulicy Swarzędzkiej w miejscowości Janikowo polegającą na zniesieniu ustanowionego przez zarządcę drogi prawa do korzystania z ww. drogi przez niektóre pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton, tzn. usunięciu tabliczek z napisem „nie dotyczy pojazdów upoważnionych przez zarządcę drogi. Nakaz ten nie jest ujęty zbyt skomplikowanym językiem, aby interpretować go w sposób jaki zinterpretował zastępca burmistrza. Podkreślić wręcz należy, że Wojewoda nie chciał, aby w terminie 30 dni gmina Swarzędz przystąpiła do zmiany projektu organizacji ruchu, lecz by WPROWADZIŁA zmiany organizacji ruchu, a dokładniej USUNĘŁA sporne tabliczki.

Mamy już nowe władze w Swarzędzu i obecnie na nich spoczywa odpowiedzialność za brak respektowania nakazu. Bo oczywiście tabliczki nadal są. To nic, że wybory minęły, pani Tomicka nie raczyła powiadomić opinii publicznej o odrzuceniu skargi przez WSA, nie wspominając o faktycznym zrealizowaniu nakazu.

Dlatego na koniec kierujemy apel do nowego Burmistrza Swarzędza, pana Szkudlarka. Prosimy o niezwłoczne wykonanie nakazu Wojewody. Przypominamy Panu, że w kampanii wyborczej Pana hasło brzmiało: „Po pierwsze: MIESZKAŃCY!”. I przypominamy, że petycję w sprawie drogi podpisało ponad 400 mieszkańców!!!

Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

KicinOnLine forum
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Len Kicin
Infoczerwonak