Szczegóły aktualności

Hurrra!!! Wojewoda nakazuje zmianę organizacji ruchu wprowadzając zakaz dla pojazdów pow. 7t na ul. Swarzędzkiej
2014.08.13

Po ponad 8 miesiącach od złożenia wniosku przez Stowarzyszenie LEN, Wojewoda nakazuje Burmistrzowi Swarzędza wprowadzić bezwzględny zakaz poruszania się po ul. Swarzędzkiej samochodów powyżej 7 ton masy całkowitej. Cieszymy się, że w końcu taka decyzja zapadła. Nie możemy jednak zrozumieć, dlaczego jej podjęcie trwało tak długo, biorąc pod uwagę wskazywane przez Policję zagrożenie dla uczestników ruchu. Ciekawe też, ile zezwoleń w czasie obowiązywania obecnej organizacji ruchu wydał Burmistrz Swarzędza dla pojazdów obsługujących inwestycję? Postaramy się o tym poinformować, gdy otrzymamy taką informację.

Zakaz poruszania się pojazdów powyżej dopuszczalnej masy całkowitej 7t ma obowiązywać do czasu przebudowy drogi. Przypomnijmy, że przebudowa (której głównym celem jest de facto obsługa inwestycji firmy Bros, gdyż do czasu rozpoczęcia inwestycji po drodze nie mogły poruszać się pojazdy o masie pow. 7t, a ulica służyła wyłącznie celom lokalnym) ma zostać sfinansowana ze środków … mieszkańców gminy, a nie inwestora. Na ten cel gmina chce przeznaczyć - w zależności od źródła wiedzy: albo 1 mln zł w roku 2015, albo w latach 2015-2016 kwotę 900 tys. zł.

Po drugiej stronie Poznania, w gminie Tarnowo Podgórne budowana jest obecnie inna hala, o powierzchni dwa razy większej – hala firmy Amazon. Porównując obie inwestycje, dość łatwo dostrzec, która z nich powstaje w sposób profesjonalny, patrząc chociażby z perspektywy planowanej lokalizacji. Hala w Janikowie powstaje na terenach chronionych w otulinie parku krajobrazowego, ewidentnie niszcząc walory krajobrazowe tego terenu i niwecząc funkcję migracyjną dla zwierząt jaka dla tego terenu została przypisana w planie ochrony Puszczy Zielonka. Jednocześnie inwestycja powstaje przy drodze o szerokości 5 metrów, do której dojazd wjedzie albo drogą o podobnej szerokości (ul. Podgórna), na której dodatkowo mieści się mostek o zakazie wjazdu do 30 ton, albo przez miejscowość Janikowo (ul. Asfaltowa), na której granicy z Poznaniem znajduje się wiadukt kolejowy o niewiadomej nośności. Wydaje się, że trudno byłoby znaleźć gorszą pod względem logistycznym lokalizację. Co więcej, nie sposób nie dokonać porównania sposobu zarządzania włodarzy gminy Swarzędz do włodarzy gminy Tarnowo Podgórne, biorąc pod uwagę ich dbałość o interesy mieszkańców, a dokładniej o środki finansowe gminy. Otóż, w Tarnowie hala Amazon powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie dwujezdniowej drogi krajowej, jednocześnie inwestor sfinansuje koszt (oceniany na ok. 20 mln złotych) budowy wiaduktu, który połączy inwestycję ze wspomnianą drogą. Jak twierdzi Tomasz Stube, rzecznik wojewody, budowa wiaduktu „poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego przed uruchomieniem działalności gospodarczej Amazona”, albowiem „aktualnie dojazd do terenów zlokalizowanych po obu stronach drogi krajowej jest utrudniony i odbywa się poprzez węzły w Sadach i Tarnowie Podgórnym, a następnie poprzez nieprzystosowane do dużego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych, drogi lokalne i serwisowe”. Jak wygląda zagospodarowanie przestrzenne w gminie Swarzędz? Wystarczy wskazać na następujące okoliczności - inwestycja firmy Bros zlokalizowana będzie na terenach chronionych otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, przy drodze o szerokości 5 m, od początku wzbudza ogromne kontrowersje i protestu lokalnej społeczności, a na dodatek gmina zamierza wyłożyć 900 tys. zł z kasy podatników, aby do firmy mogły dojeżdżać TIRy. Co więcej, lokalizacja inwestycji nie ma obecnie kanalizacji. Pytanie zatem kto poniesie koszty rozbudowy kanalizacji i czy będzie odbędzie się to przed czy po rozbudowie drogi? Kto poniesie te koszty? Przecież radni na komisjach gminy byli informowani o ustaleniach, iż przebudowa dróg odbywać będzie się po, a nie przed wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Czy w tym przypadku ma być wyjątek?

Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

KicinOnLine forum
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Len Kicin
Infoczerwonak