Szczegóły aktualności

Wyniki próbek gleby - cd. tzw. bomby ekologicznej. 135-krotne przekroczenie normy lindanu, ponad 5-krotne DDT i ponad 1-krotne kadmu
2015.02.09

W efekcie przeprowadzonej kontroli, WIOŚ w Poznaniu przesłał do Stowarzyszenia LEN wyniki próbek gleby pobranych na działce położonej przy ul. Polnej 31 w Murowanej Goślinie. Z pisma dowiadujemy się, że najwyższa wartość uzyskana w wyniku pomiaru:

- kadmu przekraczała normę o prawie 60%,

- DDT przekraczała normę ponad 5-krotnie,

- lindanu (czyli γ-HCH) przekraczał normę ponad 135-krotnie!!!

DDT oraz lindan są polichlorowanymi środkami ochrony roślin pochodzenia organicznego, których produkcję oraz stosowanie zostało zakazane lub bardzo ograniczone ze względu na toksyczność dla człowieka. Skąd zatem znalazły się w glebie?

Co istotne - substancje te są bardzo niebezpieczne dla człowieka, w szczególności ze względu na fakt, iż najczęstszą drogą przenikania tych szkodliwych środków ochrony roślin do organizmu człowieka jest skóra. Dlatego jako formę zabezpieczenia (m.in. dla pracowników pracujących przy wytwarzaniu lub konfekcjonowaniu środków ochrony roślin) należy stosować odzież ochronną, m.in: kombinezony pyłoszczelne i nieprzemakalne lub gumowe fartuchy zakrywające przednią część ciała, kaptury lub kapelusze na głowę, długie gumowe rękawice, okulary, ekrany ochronne i maski lub półmaski z pochłaniaczem.

Poza informacją o przekroczeniu norm substancji niebezpiecznych, z pisma WIOŚ dowiadujemy się, że informacja o zanieczyszczeniu oraz naruszeniu warunków pozwolenia wodnoprawnego zostały przekazane Staroście Poznańskiemu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Pytanie dlaczego nie zostały przekazane do prokuratury, aby zbadała czy nie zaszły przesłanki wymienione w art. 183 kodeksu karnego, zgodnie z którym: kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5? Czy 135-krotne przekroczenie normy kwalifikuje się pod istotne obniżenie jakości powierzchni ziemi czy nie?

Poniżej treść pisma z WIOŚ:

Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

KicinOnLine forum
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Len Kicin
Infoczerwonak