Szczegóły aktualności

Swarzędz kontra Wojewoda Wielkopolski
2014.09.29

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że nie wiemy dlaczego, pomimo upływu terminu (30 dni od daty doręczenia), nadal nie wszedł w życie nakaz Wojewody dotyczący wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Swarzędzkiej uwzględniającej możliwość korzystania z drogi przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7t. Dzisiaj wiemy już więcej – otóż władze gminy Swarzędz uznały, że wspomniany nakaz zaskarżą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Nie zmienia to jednak faktu, że nie podporządkowały się w terminie do wytycznych wskazanych w nakazie. Dlatego przygotowywane jest doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Gminy. Jak długo bowiem można tolerować zachowania władz Swarzędza ignorujące przepisy?!

Zwróćmy uwagę jak kuriozalne są argumenty przedstawione w skardze, w szczególności informacja, że: „obecna organizacja ruchu nie zagraża bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów poruszających się po ul. Swarzędzkiej”, a „zmiana wprowadzona przez Wojewodę narusza (…) także interes ogólnospołeczny użytkowników drogi oraz mieszkańców Gminy”. Przypomina to argumentację z cyklu „radio Erewań nadaje”. Z pisma można wywnioskować, że wszystko jest jak najbardziej w porządku z ruchem ciężarówek, bo „od czasu rozpoczęcia ruchu rzeczonych pojazdów nie doszło do żadnej kolizji drogowej (…), nikomu też nie została wyrządzona szkoda w związku z ich ruchem”. Kpina. Czy musimy czekać na wypadek, aby Burmistrz Swarzędza uznał, ze argumenty za wyłączeniem pojazdów ciężarowych są obiektywnie uzasadnione? A wynikają chociażby z protokołów kontroli oraz opinii Komendy Miejskiej Policji, o petycjach mieszkańców nie wspominając. Brak słów. Pozwalamy sobie załączyć poniżej całą treść skargi uzyskaną w trybie informacji publicznej. Każdy może przekonać się samodzielnie, o co bardzie troszczą się władze Swarzędza – o dobro mieszkańców  czy zadowolenie inwestora.


Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

KicinOnLine forum
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Len Kicin
Infoczerwonak